punpun-sadism-love:

http://ผัก-ne.tumblr.com/ (เปลี่ยนเป็นโรมันจิ)
เพลงนี้ให้ใครอ่ะ ไม่ลงรูปลุงหมอจริงๆไปเลยอ่ะ 555
ปล.หวัดแดกเหมือนกันค่ะ

ร.ษ.อ.เค้ามีมติแล้วนะผักน้อย ตื่นยังลูก 555+ โอม จงเปิดบอร์ดๆ
มาบ่นเหงาแล้วไม่เปิดบอร์ดมันจะหายเหงามั้ย บ้านก็อยู่ไกลไปหาไม่ได้นะ

punpun-sadism-love:

http://ผัก-ne.tumblr.com/ (เปลี่ยนเป็นโรมันจิ)

เพลงนี้ให้ใครอ่ะ ไม่ลงรูปลุงหมอจริงๆไปเลยอ่ะ 555

ปล.หวัดแดกเหมือนกันค่ะ

ร.ษ.อ.เค้ามีมติแล้วนะผักน้อย ตื่นยังลูก 555+ โอม จงเปิดบอร์ดๆ

มาบ่นเหงาแล้วไม่เปิดบอร์ดมันจะหายเหงามั้ย บ้านก็อยู่ไกลไปหาไม่ได้นะ

(Source: yasai-ne)